In onze vorige blog hebben we onder het motto ‘Hoe moeilijk kan het zijn’ uitgelegd dat zakelijke software toch echt wat anders is dan een consumentenapp. In het verlengde daarvan lopen we nogal eens tegen een andere onderschatting aan, namelijk van het op voorhand inschatten wat software gaat kosten. Dat is bij fixed price nog meer van belang dan in agile projecten. De agile methode dicteert immers wendbaarheid en daardoor dienen budgetten automatisch ook wendbaarder te zijn. En dat schatten? Dat is een vak apart.

Ander verdienmodel

Dat er door sommige zakelijke klanten vrij makkelijk wordt gedacht over het prijskaartje van software heeft deels te maken met de vele gemaksappjes waarmee je als consument wordt overspoeld. In tegenstelling tot dit soort vrij oppervlakkige en marketingachtige apps, waar bovendien een ander verdienmodel aan ten grondslag ligt, ontwikkelen wij meer op functionaliteit. Oftewel, om de term toch maar weer even uit de kast te halen: maatwerk. Dat kan trouwens zelfs gelden voor een SaaS-oplossing die, vaak ten onrechte, worden gezien als standaard software.

Fixed price of agile?

Wij werken, dit keer wel standaard, met een eerste gesprek waarin we met de klant kennismaken en een globaal idee van probleem proberen te krijgen. Op basis van die beeldvorming bepalen we eerst of wij die oplossing kunnen bieden. Stel dat iemand bijvoorbeeld op zoek is naar goede CRM en in wezen prima uit de voeten zou moeten kunnen met Dynamics 365, dan zeggen we dat ook eerlijk. Zijn de wensen en/of omstandigheden specifieker, dan is het een ander verhaal. Tijdens het tweede gesprek, in feite een workshop, streven we ernaar om samen met de klant zoveel mogelijk details en variabelen boven water te krijgen.

Persoonlijke match

Als die details er daadwerkelijk komen en de klant accepteert dat er bij fixed price ook een vaststaande functionaliteit volgt, èn het risico op scope creep minimaal is, dan is een fixed price een serieuze optie. Zo’n workshop is vaak een eyeopener voor opdrachtgevers die dan pas realiseren hoeveel en welke beslissingen ze moeten nemen. In die gevallen waarin ook na de workshop nog onduidelijkheid bestaat over alle te ontwikkelen functionaliteiten, is een agile benadering een betere keus. Hierbij maken we eerst een inschatting voor de belangrijkste functionaliteiten. Nadat die zijn ontwikkeld, getest, geaccepteerd en geïmplementeerd volgen de volgende, iets minder cruciale functionaliteiten. Zeker bij agile & scrum moet er ook een persoonlijke match zijn. Daarnaast spelen de bereidheid en het vermogen van een organisatie om actief in het project mee te doen een rol.

Succes voor beide partijen

Tevens moeten er wel geschikte mensen beschikbaar zijn die de rol van bijvoorbeeld product owner kunnen invullen. Door op gestructureerde manier tot een werkbare kostenraming te komen, zowel fixed price als agile, hebben we in de afgelopen decennia al talloze mooie projecten voor beide partijen tot een goed einde weten te brengen. Dus loopt jouw organisatie met plannen voor nieuwe software? Neem dan contact met ons op via info@softwarefoundry.nl of 085 273 79 43.