Van april tot juni is het aantal werklozen in ons land in recordtempo gestegen van 131.000 naar ruim 400.000. ICT’ers hoeven zich ook in coronatijd echter weinig zorgen te maken dat zij op korte termijn tot die groep gaan behoren. Er is immers nog altijd een schrijnend tekort aan ICT-personeel waardoor er bij veel bedrijven een serieus continuïteitsprobleem op de loer ligt. Bij Software Foundry hebben we dat gelukkig goed geregeld.

Structurele maatregelen

Het tekort aan ICT’ers is relatief het grootst bij functies als programmeur en tester. Daar hebben wij als softwareontwikkelaars dus direct mee te maken. Mogelijke oplossingen die her en der worden aangedragen hebben echter pas op middellange tot lange termijn enig effect. Denk aan omscholing en meer aandacht voor ICT-onderwijs vanaf de basisschool tot en met hbo- en universitaire studies. Omdat we zelf al wat langer meegaan en het niet de eerste keer is dat de markt met dit probleem kampt, hebben we hiervoor bij Software Foundry al jaren geleden structurele maatregelen genomen.

India? Nee, bedankt!

Die oplossing heet Software Foundry (Pty) Ltd en zit 10.000 kilometer verderop. Je denkt dan misschien meteen aan India, maar daar hebben we nou juist heel bewust niet voor gekozen. Concullega’s, en zelfs enkele klanten van ons, hebben dat wel gedaan en hebben daar hun vingers flink aan gebrand. Hun werd gouden bergen beloofd in de vorm van fantastische software tegen spotprijzen. Gaandeweg liep men echter tegen allerlei problemen aan, waarvan discutabele kwaliteit er slechts één is. Ook de taalbarrière, die uitmondde in misverstanden en mede daardoor ondeugdelijke producten, cultuurverschillen (ja zeggen en nee bedoelen) en een groot tijdsverschil gooiden roet in het eten.

Een paleis als kantoor

Tel daar de kosten van zaken overdoen en meer begeleiding bij op en je komt aan het eind van de rit ook nog duurder uit. Zetten we echter in eigen land een vacature uit, dan mag je blij zijn als je één keer in de drie maanden iemand spreekt. Die persoon is dan tegelijkertijd ook nog met vijf andere werkgevers in gesprek. Daar zitten ook werkgevers tussen met een kantoor dat meer wegheeft van een paleis en zelfs dat is geen garantie voor een lang dienstverband. Met andere woorden: wel kwaliteit, maar juist onvoldoende kwantiteit.

Vestiging in Kaapstad

Software Foundry (Pty) Ltd, want daar hadden we het over, bevindt zich dus niet in India maar in Kaapstad, Zuid-Afrika. Hier is het tijdsverschil maximaal twee uur, afhankelijk van het jaargetijde. De communicatie met ons team aldaar verloopt in zowel Nederlands als Engels uitstekend en de cultuur is redelijk vergelijkbaar. Verder hebben ze stuk voor stuk een prima ICT-opleiding gevolgd aan een gerenommeerde universiteit. Mochten we een of twee extra mensen nodig hebben, dan kan dat daar gelukkig ook zonder kunst- en vliegwerk. Oftewel een gezonde balans tussen kwaliteit en kwantiteit.

Vrees voor continuïteitsproblemen hebben onze klanten dan ook niet. Voor onze Zuid-Afrikaanse collega’s zijn goede arbeidsvoorwaarden en zes keer per jaar een bezoek uit Terheijden gelukkig voldoende om ons en onze klanten trouw te blijven. Zoals men daar zegt: ‘Ons kyk met selfvertroue na die toekoms.’